MZS v.1

Program Mini Zdalne Sterowanie v.1.0

Klient v.1.0 – ten komponent instaluje się na komputerze „rodzica”

Serwer v.1.0 – ten komponent instaluje się na komputerze/komputerach „dziecka”

Klient i Serwer v.1.0 (razem) – paczka zawierająca komponent serwera i klienta

Pomysł programu narodził się w głowie mojej koleżanki – Mamy bardzo fajnego Synka – który to Synek spędzał zdaniem Mamy nieco zbyt dużo czasu przy komputerze i nie zawsze reagował na prośby Mamy dotyczące przerwania/zakończenia zabawy/pracy na komputerze.

Okazało się, że wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, połączone z możliwością blokady na jakiś czas daje zadziwiająco dobre rezultaty Smile

Program przeznaczony jest dla tych osób, które maja w domu co najmniej 2 komputery połączone siecią lokalną. Nie jest to program „szpiegujący” działanie dziecka, naszym zdaniem pomaga czasami wyegzekwować ustalone wcześniej zasady, jest w tym z reguły bardziej konsekwentny, niż wielu rodziców Smile .

Wszelkie uwagi i pytania na temat działania programu, pomysły na jego modyfikacje itp. proszę przesyłać na adres mzs.v1@ciach.net

Generalnie program służy do wykonania kilku komend na zdalnym komputerze (czyli komputerze „dziecka”, który nazywany tu też jest serwerem).
Dostępne polecenia to:
– wyświetlenie komunikatu na ekranie komputera zdalnego, okno z komunikatem
można zamknąć natychmiast i dalej pracować

– wyświetlenie komunikatu na ekranie komputera zdalnego, okno z komunikatem
można zamknąć po upływie określonego czasu, przed upływem tego czasu praca na
zdalnym komputerze jest zablokowana

– wyłączenie zdalnego komputera – natychmiastowe albo po określonym czasie

– zablokowanie zdalnego komputera – ta funkcja powoduje, że komputer będzie
blokowany przy każdym starcie aż do upływu ustawionego wcześniej czasu, aby ta
funkcja działała aplikacja serwera musi uruchamiać się przy starcie systemu
Windows, można odblokować wyłączenia komputera za pomocą hasła odblokowującego,
domyślne hasło to svchost102, hasło można zmienić – wybierając odpowiednią opcję
z menu systemowego serwera (proszę zajrzeć do opisu serwera).

Po włączeniu program zaczyna szukać komputerów z zainstalowanym serwerem
aplikacji. Do szukania wykorzystywany jest protokół UDP i komunikaty typu
broadcast, w szczególności oznacza to, że wyszukiwanie działa jedynie w obrębie
sieci lokalnej.

Ponieważ program jest aplikacją korzystającą mocno z sieci komputerowej wiele programów zabezpieczających komputer (antywirusy, firewalle itp.) może traktować go jako potencjalnie niebezpieczny. Może się okazać, że przy pierwszym uruchomieniu trzeba będzie utworzyć dla aplikacji odpowiednie wpisy w regułach firewall i/lub programu antywirusowego.
Program domyślnie działa na porcie 27000 i 29000 UDP (wyszukiwanie komputerów) oraz 28000 TCP (komunikacja między klientem a serwerem.

Klienta instaluje się za pomocą instalatora. Aby zainstalować serwer należy zapisać archiwum zip, wypakować zawarte w nim pliki i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pliku opisu. Pewne utrudnienie związane z instalacją serwera wynika z konieczności wykonania takich czynności, jak utworzenie katalogu w katalogu Windows, dodanie wpisu do rejestru itp. Osoby, dla których mogłoby to być nieco niejasne zachęcamy albo do kontaktu z nami, albo do poproszenia o pomoc zaprzyjaźnionego „magika” komputerowego.

Różnice między wersją bezpłatną programu a wersją płatną (dostępna wkrótce):
– program w wersji bezpłatnej steruje tylko jednym komputerem zdalnym, jeśli w
sieci będzie kilka komputerów z zainstalowanym serwerem – pierwszy, który się
zgłosi będzie obsługiwany

– w wersji płatnej jest możliwe ustawienie statycznych adresów i portów dla
komputerów zdalnych, umożliwia to sterowanie komputerami znajdującymi się poza
siecią lokalną (np. w wielu przypadkach będzie można sterować komputerem dziecka np. z pracy)

– w wersji płatnej dostępne jest bardziej szczegółowe logowanie zdarzeń a także
wyświetlanie potwierdzeń ze zdalnych komputerów o wykonanych poleceniach

– do listy dostępnych zdefiniowanych komunikatów automatycznie dopisują się nowe
teksty

– program zapamiętuje swoje położenie i rozmiar przy wyłączaniu

Ekran aplikacji klienta