Programy Freeware

Programy dostępne w tym dziale są dostępne jako darmowe, na zasadach następującej licencji :

Oprogramowanie freeware ze strony http://www.ciach.net może być używane tylko z zachowaniem warunków
niniejszej licencji.

1. Oprogramowanie jest dostępne na zasadach freeware, tzn. że używanie oprogramowania
w sposób zgodny z niniejszą licencją jest całkowicie bezpłatne.
2. W ramach licencji zezwala się na udzielanie sublicencji, korzystanie, kopiowanie
i rozpowszechnianie oprogramowania oraz załączonej dokumentacji. Oprogramowanie może
być kopiowane i rozpowszechniane tylko z załączoną dokumentacją, na warunkach w niej
określonych, przy użyciu urządzeń zapewniających sporządzenie wiernych kopii.
3. Licencja nie obejmuje prawa do jakiejkolwiek modyfikacji oprogramowania ani załączonej
dokumentacji. Oprogramowanie może być kopiowane i rozpowszechniane tylko w całości.
4. ACI Andrzej Ciach zastrzega sobie prawa autorskie do oprogramowania i dokumentacji.
Usuwanie albo ukrywanie noty copyright jest zabronione.
5. Na oprogramowanie nie udziela się gwarancji, a rękojmia zostaje wyłączona.
6. Przy zakupie wersji płatnej zostanie dostarczony tekst odpowiedniej licencji